مراسم شهید جمهور رئیسی در پایگاه مقاومت شهید تندگویان
مراسم


گزارش تصویری: کاروان زیر سایه خورشید در مرودشت
گزارش


گزارش تصویری: جشن میلاد امام رضا
گزارش