نظر سنجی سایت مرودشت نما

در این سیستم از هر دستگاه فقط یکبار می توان رای داد
(توجه: بعد از انتخاب گزینه مورد نظر دکمه ثبت را کلیک کنید)

نتایج نظر سنجی های قبلی: